Betyg och kursintyg

Här hittar du information om betyg och kursintyg. Observera att betyg endast utfärdas på uppdrag av juridisk person.

Privatperson

Som privatperson kan du läsa kurser hos Folkuniversitetets vuxengymnasium på distans och få ett kursbevis. Om du vill ha ett betyg kan du göra en prövning efter avslutad kurs. För mer information om rätten till prövning, vänd dig till vuxenutbildningen i din hemkommun eller den kommun där du vill göra prövningen.

Juridisk person

Folkuniversitetet har betygsrätt som utfärdats av Skolinspektionen och som avser juridisk person. Det innebär att vi har rätt att sätta och utfärda betyg, samt att genomföra prövning, under vissa förutsättningar.

Om en juridisk person beställer en utbildning för en deltagare ska en representant för företaget fylla i och underteckna en särskild blankett, betygsbeställning, som skickas i original till oss.

Deltagaren ska också bevisa sin rätt och sina möjligheter att genomföra en betygsutbildning genom att sända in personbevis och gymnasiebetyg eller liknande.

För deltagare med syfte att erhålla betyg tar Folkuniversitetets vuxengymnasium på distans ut en avgift om 800 kronor inkl. moms för ett betygsprov. Detsamma gäller om eleven vill göra om ett misslyckat prov.

Betygssättande lärare behöver ha betygsunderlag för att kunna sätta betyg. Kontakta oss för mer information om prov och inlämningsuppgifter i våra gymnasiekurser på distans.

För mer information om behörighet och krav för deltagande i vuxenutbildning, se kapitel 23 och 24 i Skollagen (2010:800) samt kapitel 1, 4 och 6 i Förordningen om vuxenutbildning (2011:1108).

Betyg

Folkuniversitetets Vuxengymnasium på distans har rätt att sätta betyg på en elev om följande uppfylls: 

 • Utbildningen bokas av ett företag (s.k. juridisk person med organisationsnummer) som ett uppdrag. 
 • Det bokande företaget fyller i och skriver under en s.k. "Betygsbeställning" (ska skickas i original med posten). 
 • Satsningen för betyg meddelas innan kursen startar. 
 • Deltagaren skickar in personbevis och gymnasiebetyg (eller liknande). Enligt skollagen måste Folkuniversitetets vuxengymnasium på distans erhålla en rimlig anledning att anta att studenten har förmåga att genomföra utbildningen framgångsrikt. 
 • Eleven för tillfället inte är inskriven på en gymnasieutbildning. 
 • Deltagaren har, i förekommande fall, ett godkänt betyg i föregående kurs. Läs i kursens information under rubriken ”Förkunskaper”.

Kursbevis

Om eleven inte önskar ett betyg eller inte kan få ett företag att stå som garant för behovet av betyg kan ett kursbevis utfärdas:

 • Eleven har rätt att erhålla ett kursbevis om alla uppgifter i en kurs är genomförda utan att vara underkända.
 • Eleven behöver inte lämna in någon kompletterande dokumentation för att gå för kursbevis.
 • Kursbeviset innehåller inte någon betygsliknande kunskapsbedömning, men kan kompletteras med en lärarbedömning av deltagarens progression.
 • När läraren har meddelat studenten att hen är godkänd skall eleven meddela administrationen sitt behov av att erhålla kursbeviset. Det sker inte med automatik.
 • Kursbeviset skickas inte hem till deltagaren med post på grund av vårt uttalade miljötänkande. En digitalkopia kommer dock att läggas in i en funktion på Moodle där bara den enskilda studenten och administrationen har tillgång i enlighet med vår GDPR-policy.