Mirjam Elgenmark Hägg

Lärare i svenska och svenska som andraspråk (SVA)

Vad är det bästa med ditt ämne?

"Att undervisa i svenska som andraspråk är som att ge sig ut på en resa. Världen kommer till klassrummet. Man vill ge allt man kan för att få eleverna på rätt spår in i det svenska utbildningssystemet och till högre studier."

Mirijam Elgenmark

Mirjam Elgenmark Hägg


Mejla Mirjam Elgenmark Hägg mirjam.elgenmark-hagg@folkuniversitetet.se