Linda Schneider

Specialpedagog

Hur arbetar du med elever som behöver mer stöd i undervisningen?

- "Som specialpedagog stöttar jag eleverna på ett individanpassat arbetssätt. Jag samverkar med elev, lärare, syv, rektor och övrig personal. Genom att på olika sätt tillsammans stödja elev och lärare är målet att eleven kan bygga vidare på sina grundkunskaper utifrån sina förutsättningar."

Linda Schneider

Linda Schneider


Ring Linda Schneider på 08-789 41 67

Mejla Linda Schneider linda.schneider@folkuniversitetet.se