Information om det rådande läget

Efter den turbulenta våren är vi nu försiktigt optimistiska att läget i världen kommer att stabiliseras under den närmaste tiden. Språkskolorna ute i Europa börjar att öppna upp igen och göra sig redo för att ta emot kursdeltagare.

Vi håller oss uppdaterade om situationen på våra kursorter och följer UD:s rekommendationer. De europeiska länderna har olika regler när det gäller inresa. För inresa till Spanien, Italien och Frankrike råder inga restriktioner för svenskar, men när det gäller andra länder kan friskhetsintyg eller karantän krävas. 
 
Man ska vara medveten om att det kommer att ta lite tid innan allt är som förut på skolorna. Räkna till exempel med att det kommer att vara färre kursdeltagare ett tag och att vissa fritidsaktiviteter inte kommer att kunna genomföras. Gemensamt för alla skolor är att man är mycket noga med att följa myndigheternas krav på social distansering och hygienrutiner, så att alla ska känna sig trygga, både på skolan och i sitt boende. Det är förstås också viktigt att själv respektera och följa lokala regler och förordningar!
 

UD:s rekommendationer

Med anledning av spridningen av coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande, avrådde UD från icke nödvändiga resor till alla länder från den 14 mars 2020 till och med den 15 juli 2020. Nu har UD hävt restriktionerna till 10 europeiska länder, däribland Spanien, Frankrike och Italien från den 30 juni 2020. Den 15 juli hävs även restriktionerna till övriga europeiska länder. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. I UD:s app ’UD resklar’ hittar du aktuell information om vad som gäller i alla länder. Du kan även hitta mer information här.

 

Om- och avbokningsregler

Med anledning av att UD nu häver avrådan för resa till ett flertal länder, går vi tillbaka till våra vanliga anmälningsvillkor, förutom att du fortfarande kostnadsfritt kan boka om en kurs till ett senare datum om behov skulle uppstå. Här hittar du våra vanliga anmälningsvillkor.

 

Kontakta oss

Har du frågor gällande detta kan du alltid kontakta oss här eller på telefon 08-789 42 10