Information om det rådande läget

Vi håller oss uppdaterade om situationen på våra kursorter och följer UD:s rekommendationer. Med tanke på det rådande läget har vi flexiblare om- och avbokningsregler.

UD:s rekommendationer

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som den 14 mars 2020 beslutades till att gälla till och med den 15 juli 2020. I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut. Läs mer här.

Flexiblare om- och avbokningsregler

Du kan lugnt boka en kurs utan att behöva vara orolig för eventuella avbokningskostnader. Med anledning av det rådande läget har vi just nu mer generösa avbokningsregler än vanligt och du kan gratis boka av kursen fram till 30 dagar, i många fall även fram till 14 dagar, innan kursens start. Du kan även gratis boka om din kurs till ett senare startdatum. För övrigt gäller våra vanliga anmälningsvillkor.

 

Kontakta oss

Har du frågor gällande detta kan du alltid kontakta oss här eller på telefon 08-789 42 10