Kursen hjälpte Majken att komma ikapp

Majken är 16 år och har dyslexi. I den vanliga skolan var det tufft med engelskan, men tack vare engelskundervisningen från London fick hon nytt självförtroende.

engelska för ungdomar

Under högstadiet när tempot var högt och klassen stökig upplevde Majken och hennes familj att det var svårt för henne att hänga med på engelskalektionerna. Hon kände sig hämmad och fick svårt att prata eftersom hon var rädd för att säga fel. I våras började Majken på Internationella Skolornas distanskurs i engelska för ungdomar för att komma ifatt, men också för att hitta ett annat ”rum” utanför skolan och klassen. Föräldrarna hoppades på detta sätt kunna vända de negativa erfarenheterna och hitta ett annat och roligare sätt att ta till sig engelskan.

”Jag tycker Majken har utvecklats starkt”, säger hennes pappa ett drygt halvår senare. ”Hon säger en mening på engelska helt spontant ibland och verkar säkrare. Känns som hon tar till sig till exempel musik och filmer på ett annat sätt. Hon ser fram emot varje lektion och det känns fantastiskt.”

Lektionerna, som ges direkt från England med modersmålstalande lärare och hålls via Zoom, har haft stor påverkan på Majkens språknivå och självförtroende. Äntligen ser hon fram emot att ha engelskalektion. Det har även påverkat hennes upplevelse av engelskan i klassrummet på hemmaplan.

”Jag tycker att den blivit mycket bättre. Sen jag började med extraundervisningen förstår jag mer och får fler ord att säga på engelska och nu vågar jag prata mer i skolan”, berättar hon själv.

Majken har både läst engelska på distans i mindre grupp och enskilt. I gruppen kände hon att hon vågade lite mer än i vanliga skolan eftersom det fanns andra där som också hade svårt med engelskan. Och det var kul att lära känna andra.

”Det var roligt och spännande med livelektion när ena läraren gick runt live på gatorna i London och ställde frågor”, berättar hon om en av onlinelektionerna som innehöll en rundvandring i London.

Under de enskilda lektionerna var det ännu lättare att våga prata.

”Tror jag lär mig mest under privatlektionerna. Bäst vore kanske att ha lite av båda sätten”, föreslår Majken som nu får regelbunden individuell undervisning.

När det gäller skillnaden på att få distansundervisning från England jämfört med att vara i ett klassrum i skolan med andra svenska elever upplever familjen att hon lär sig mycket snabbare i mindre grupp och med enskild undervisning. Och det har varit skönt med få elever i gruppundervisningen. Det som har varit en utmaning är att läraren inte talar svenska, men det gör också att man som elev måste prata engelska.

”Man blir tvungen att hitta ord och försöka förklara”, säger hennes pappa.

Både Majken och hennes föräldrar tycker att allt känns enklare sedan hon börjat läsa engelska på distans. Både språknivån och självförtroendet har höjts. Majken tycker att fler som har dyslexi borde prova detta, men även andra ungdomar som har svårt med språket eller inte får möjlighet att synas i klassen.

 

Språkkurser i engelska för ungdomar – utomlands och på distans

Internationella Skolorna rekommenderar privat distansundervisning eller språkresa för dig som vill ge din engelska en extra skjuts, höja betygen eller av olika anledningar har halkat efter. Här är två kurser vi vill tipsa om:

Engelska på distans från London

Sommarkurs för ungdomar 12 - 17 år i Brighton

Vi har även engelska ungdomskurser i Storbritannien, USA, på Irland och Malta: Se hela vårt ut bud av engelska språkresor för unga