Estetiska programmet

En lärare och en elev berättar om programmet, skolan och de olika inriktningarna Fotografi och Språk.