Vill du börja på KSG?

Är du intresserad av att börja på KSG? Hör då av dig till våra programrektorer.

Ljusgården på KSG.

Samhällsvetenskapliga programmet: wendy.mercier@folkuniversitetet.se

Estetiska programmet och Ekonomiprogrammet: tomas.lilja@folkuniversitetet.se

Bifoga följande om du söker en plats i åk 2 eller 3 för att vi ska kunna bedöma om skolbytet är möjligt:

  • Person- och kontaktuppgifter.
  • Din nuvarande studieplan.
  • En kopia av dina gymnasiebetyg.
  • En kopia av ditt slutbetyg från grundskola.