Nadin Alhaddad

På den här bilden är Nadin Alhaddad på Internationellas studieresa till Indien. Vi kollade upp vad hon har gjort efter studenten och vad hon tänker om gymnasietiden.

Tidigare elever berättar Internationella gymnasiet i Uppsala humanistiska programmet samhällsvetenskapliga programmet

Jag tog studenten sommaren 2020 och direkt efter valde jag att studera vidare. Just nu läser jag min andra termin på ämneslärarprogrammet med inriktning historia som första ämne på Uppsala universitet.

Jag upplever att jag fått en väldigt bra grund inför universitetet genom mina studier på Internationella. Vi hade alltid varierande typer av examinationer, uppgifter och aktiviteter. Det var stort fokus på att förbereda eleven inför framtida studier, men även om man inte hade planer på det var kunskaperna som man fick under de tre åren tillräckliga livet ut. Jag är tacksam över den breda undervisningen som gavs under min tid på Internationella gymnasiet eftersom den har hjälpt mig mycket med mina studier idag. Jag har haft stor nytta av mina år på gymnasiet och alla roliga utmaningar som jag alltid kommer bära med mig i mitt bagage.

Det bästa med skolan är att den är liten, man kommer närmare sina klasskamrater men framförallt får en relation med alla fantastiska lärare som jobbar på skolan! Man får en starkare känsla av trygghet och gemenskap. Som elev blir man inte bara en i mängden som det kanske kan bli på större skolor. På Internationella blev man verkligen sedd, och det var nog det bästa med Internationella gymnasiet. Att gå SAM hade många fördelar, men framförallt utmaningarna och bredden på kunskapen som vi fick står ut, det fanns alltid något nytt att lära sig.

Mitt råd till elever som ska börja på Internationella gymnasiet är att verkligen ta vara på allt som ni får under era tre korta, men lönsamma år. Ni kommer vara tacksamma om ni senare i livet väljer att plugga vidare med grunden som ni får på det här gymnasiet. Så var med på lektionerna och när det blir svårt en dag, ge inte upp utan var helt säkra på att lärarna kommer hjälpa er med full ambition!