Studenten 2022

Senast ändrad

Fredag 3/6 2022 släppte vi iväg våra treor.

student

 

Studentdagen 3/6

Studentdagen började med fotografering i slottsbacken och lunch på Norrlands nation. Därefter gick vi i gemensam procession mot Engelska Parken och Humanistiska teatern där examensceremonin leddes av rektor Fredrik Lund.

Kl. 13.00 öppnades dörrarna och studenterna sprang ut och togs emot av släkt och vänner. Grattis till studenten!

image3yvv5.png

 

Årets stipendiater:

Summer Furniss, SAM19

Tilldelades Internationella gymnasiets stipendium 2022 för utomordentligt goda studieresultat

Isabella Kurdi, SAM19

Tilldelades Internationella gymnasiets stipendium 2022. Motivering:

"Du har ställt upp och representerat skolan i många olika sammanhang såväl via öppna hus som gymnasiemässor. Med ditt stora flit och din ambition har du alltid gjort ditt bästa!"

imagerc4k7.png

Bram Mahne, HUM19

Tilldelades Internationella gymnasiets stipendium 2022 för utomordentligt goda studieresultat

Laila Remus, HUM19

Tilldelades Internationella gymnasiets stipendium 2022. Motivering:

"Du är ambitiös och pålitlig och har varit en förenande kraft i klassen. Din kreativitet har imponerat på både klasskamrater och lärare. Du är positiv och bjuder alltid på ett leende eller ett skratt.  

Du har under dina tre år på Internationella Gymnasiet förtjänstfullt representerat skolan vid ett flertal öppna hus och gymnasiemässor."

imageamu6l.png

 

 

Sjungom studentens lyckliga dag,
låtom oss fröjdas i ungdomens vår!
Än klappar hjärtat med friska slag,
och den ljusnande framtid är vår.
Inga stormar än
i våra sinnen bo,
hoppet är vår vän,
och vi dess löften tro,
när vi knyta förbund i den lund,
där de härliga lagrarna gro,
där de härliga lagrarna gro!
Hurra!