Distansundervisning - tills vidare

Senast ändrad

Sen den 19/3 bedrivs all undervisning på distans. Eleverna är hemma och är uppkopplade på Google Classroom och Meet med sina lärare och följer schemat.

Regler för distansundervisning

Distansundervisningen går över förväntan då vi hittat en väl fungerande struktur och arbetssätt för denna nya form av undervisning. Dock, även om eleverna tycker det går bra därhemma och att de får mycket skolarbete gjort saknar de lektionerna på skolan, lärarna, klasskompisarna och det sociala samspelet.  

Vi följer dagligen Skolverkets och Folkhälsomyndighetens råd för att minska risken för smittspridning av covid-19.