Välkommen på Öppet Hus!

Senast ändrad

Under hösten öppnar gymnasiet sina dörrar både digitalt och på plats. Välkomna till Öppet Hus i november och februari.

Skugga av träd, Sverige, Öppet hus folkuniversitetes gymnsieskolor i uppsala, internationella och cultus

Välkommen till att träffa lärare, elever och se våra lokaler, digitalt och/eller på plats!

Öppet hus digitalt: torsdag 5 november kl. 17-20

Under höstterminen kommer flera tillfällen att finnas för digitala träffar. Välkomna.