Studentdagen - hålltider

Senast ändrad

Sakta men säkert närmar vi oss studenten 2021. Nedan följer information on studentdagen.

Cultus gymnasium, studenten 2021

Varje student får preliminärt tas emot av två (2) personer vid utspringet.

Dagen är planerad enligt de råd som Uppsala kommun har fått från smittskyddsläkarna. Observera att detta kan komma att ändras om myndigheterna eller kommunen kommer med nya rekommendationer.

Schemat ser ut som följer för avgångsklassen på Cultus:

VO18

Fotografering: 10.15

Lunch i klassrum: 11.00

Ceremoni i Aulan: 12.00

Utspring: 12.30

Sjungom studentens lyckliga dag,
låtom oss fröjdas i ungdomens vår!
Än klappar hjärtat med friska slag,
och den ljusnande framtid är vår.
Inga stormar än
i våra sinnen bo,
hoppet är vår vän,
och vi dess löften tro,
när vi knyta förbund i den lund,
där de härliga lagrarna gro,
där de härliga lagrarna gro!
Hurra!

Svea vår moder hugstor och skön,
manar till bragd som i fornstora da'r,
vinkar med segerns och ärans lön,
med den skörd utan strid man ej tar.
Aldrig slockne då
känslans rena brand,
aldrig brista må
vår trohets helga band,
så i gyllene frid som i strid.
Liv och blod för vårt fädernesland!
Liv och blod för vårt fädernesland!
Hurra!