Skidåkning i Sunnerstabacken

Senast ändrad

Den 23 mars åkte elever i årskurs 3 skidor i Sunnerstabacken, som en del av kursen Idrott och Hälsa 2.

Cultus gymnasium Idrott och hälsa 2 skidåkning i Sunnerstabacken