Övningar i vård och omsorg

Senast ändrad

Under veckorna 3-7 hade årskurs två APL (arbetsplatsförlagt lärande) på äldreboende och LSS-boende. Med anledning av Uppsala kommuns riktlinjer om att endast elever över 18 år fick gå ut på APL, fick en liten grupp elever i årskurs två ha alternativ APL på skolan, under ledning av vårdlärare. Avslutningsvis fick eleverna visa sina kunskaper på skolans lärare i sina roller som äldre patienter.

Cultus gymnasium vård och omsorgsprogrammet, Folkuniversitetets gymnasieskolor i Uppsala APL

En kan behöva hjälp med daglig munvård:

Cultus gymnasium vård och omsorgsprogrammet, Folkuniversitetets gymnasieskolor i Uppsala APL

Eller att komma upp ur sängen:  

Cultus gymnasium vård och omsorgsprogrammet, Folkuniversitetets gymnasieskolor i Uppsala APL

Att ta pulsen och kolla blodtrycket är ett måste:

Cultus gymnasium vård och omsorgsprogrammet, Folkuniversitetets gymnasieskolor i Uppsala APL

Och att kunna positionera någon i stabilt sidoläge, vid tappandet av medvetandet:

Cultus gymnasium vård och omsorgsprogrammet, Folkuniversitetets gymnasieskolor i Uppsala APL