Träffa en av våra programfördjupningsgrupper 20/21

Senast ändrad

Träffa en av våra programfördjupningsgrupper 20/21. Så här beskriver de sitt arbete med aerodynamik.

Vi valt att göra ett gymnasiearbete inriktat på aerodynamikens påverkan på bilens köregenskaper. Följaktligen har vi studerat hur vingar påverkar bilens luftmotstånd (drag) och downforce. Vår förhoppning är att nå ett stadie där vi kan göra simuleringar samt aerodynamiska tester kring hur olika typer av vinklar samt aerodynamiska former kan manipulera luftflödet och därmed ha en effekt på luftmotståndet, men även hur vinkeln på dessa påverkar kraften mot marken. Genom att ändra på vingarnas parametrar kan vi kunna observera förhållandet mellan drag och downforce för att på så sätt bevisa vår hypotes: Vilken aerodynamisk påverkan har en vinge på bilens olika köregenskaper? Vi har blivit inbjudna att testa vår vinge i ett labb på Chalmers i Göteborg.

Innan vi åkte till Chalmers byggde vi en vinge som skulle representera en bakvinge på en racingbil. Väl på Chalmers fick vi tillgång till en av deras vindtunnlar där vi fick använda vår egna vinge för att få ut mätdata på dess egenskaper. Experimentet blev lyckat och nu återstår det att normalisera vår data samt rita en 2D-modell av vingen för att sedan plotta den i en simulering för att på så sätt jämför vårt experiment med en simulering.