Molecular Frontiers Symposium

Senast ändrad

Varje år ger vi ett par av våra elever en unik möjlighet att träffa världsledande forskare och få lära sig om forskningsfronten inom naturvetenskap och teknik. 2019 års Molecular Frontiers Symposium ägde rum 5-6 december på Chalmers tekniska högskola i Göteborg, med temat för året ”Light at the Nanoscale – from Molecules to Quantum Computers”