Matematikdagar på universitetet

Senast ändrad

Två av våra elever deltog i Sonja Kovalevsky dagarna i matematik på Malmö Universitet.

Den 11-13 november åkte två av våra elever till matematiska institutionen vid Malmö Universitet. Institutionen anordnade dagarna tillsammans med Kungliga Vetenskapsakademien och vänder sig till elever med ett stort intresse för matematik. Eleverna fick bland annat lyssna på föreläsare från olika universitetet och organisationer, göra gruppövningar och tävla tillsammans.