Erasmus stipendie

Senast ändrad

Hurra! Vi har blivit beviljade ett Erasmusstipendie!

Detta innebär att vi under de närmaste tre åren kommer att ha ett elevutbyte med fyra europeiska skolor genom EU:s skolpartnerskapsprogram. Intresserade elever kommer att få möjlighet att delta i ett projekt kring temat "Fair Play" tillsammans med elever från Spanien, Turkiet, Polen och Tyskland. Genom stipendiet finansieras samtliga resor och aktiviteter av EU.
Egentligen skulle detta utbyte startat redan, men på grund av Corona skjuts detta fram. Så vi se fram emot en uppstart, antingen i vår eller nästa höst.