Kursöversikt

Kursöversikt för Vadstena Sång och Pianoakademi ht21/vt22.

  • Piano (huvudinstrument: 60 min individuell tid/vecka)
  • Sång (huvudinstrument: 60 min individuell tid/vecka)
  • Bi-instrument (piano för sångare och sång för pianister: 20 min individuell tid/vecka)
  • Romansinterpretation
  • Musikteori
  • Gehör
  • Musikhistoria
  • Rörelseträning
  • Kör
  • Ensembleledning
  • Vokalteori (för sångare)
  • Språkuttal (för sångare)
  • Gemensamt piano (för pianister)
  • Musikkommunikation
  • Sceniska projekt