Vadstena Sång och Pianoakademi pausar verksamheten under läsåret 2023/2024

Pressmeddelande torsdag 31 maj 2023.

Verksamheten har under en längre tid haft ekonomiska utmaningar och mot denna bakgrund och i kombination med färre sökande till utbildningens pianoinriktning, har Folkuniversitetet som huvudman för utbildningen, nödgats fatta beslut om att pausa verksamheten under läsåret 2023/2024.

Vadstena Sång och Pianoakademi är en 2-årig Konst- och kulturutbildning som bedrivs i Folkuniversitetets regi sedan 2017.

Vid frågor, kontaktas Olof Olsson, rektor vid Folkuniversitetet region Öst,  08-789 41 90, olof.olsson@folkuniversitetet.se