Monica Thomasson

Undervisar i sång, romansinterpretation, vokalteori och språkuttal.

Monica har en masterexamen från både Sångpedagog- och Solistprogrammen vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Den efterföljande Diplomutbildningen gav henne möjligheten att speciellt inrikta sig på romanssången och hon debuterade med Radiosymfonikerna under ledning av Leif Segerstam. Efter några år som frilansande sångerska och sångpedagog, började hon forska om sångrösten på Kungl. Tekniska Högskolan, med Prof. Johan Sundberg som handledare. 2003 disputerade hon med avhandlingen "From Air to Aria".

"Jag har alltid varit fascinerad av rösten som instrument, både som musiker och pedagog. Vad kan man göra med den och varför fungerar den som den gör? Ämnet sång handlar om att lära sig att använda sitt röstinstrument inom den s.k. klassiska västerländska skolan, hur man stärker det och hur man övar. I Romansinterpretationsämnet lär man sig bland annat att överföra en notbild till klingande musik, om hur man förhåller sig till stilar i olika tidsepoker och traditioner, hur pianist och sångare samarbetar; allt i akt och mening, att det klingande slutresultatet ska bli en personlig tolkning, som kan beröra en publik. Hur röstinstrumentet är uppbyggt och fungerar tas upp i ämnet Vokalteori. Språkuttal för sångare tar upp de för den klassiska repertoaren viktigaste språken, både uttalet generellt och hur detta behöver förändras när man sjunger."

Monica Thomasson Lärarbild Vadstena Sång och Pianoakademi

Monica Thomasson