Ludvig Rosvall

Undervisar i gehör, satslära och piano

Ludvig är utbildad pianist vid Lunnevads och Vadstena folkhögskola, samt Kammarmusikprogrammet i Västerås. Han har också en kandidat i musikpedagogik från Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI), innefattande ämnet musikteori.

Utöver arbetet vid Vadstena Sång och Pianoakademi är han lärare i piano, orkester och musikteori på Linköpings Kulturskola. Ackompanjemang, komposition och körsång är andra regelbundna sysselsättningar.

"Musikteorin ska vara ett relevant och naturligt element, vid sidan av andra aspekter av musicerandet. Jag vill uppmuntra till ett nyfiket och varierat förhållningssätt, ge de studerande praktiska och teoretiska verktyg att känna sig trygga inför såväl inträdesprov som det fortsatta yrkeslivet."

Ludvig Rosvall, lärare Vadstena Sång och Pianoakademi

Ludvig Rosvall