Anna Gullman

Undervisar i körsång och rytmik

Anna studerade piano på Vadstena Folkhögskola och därefter till musiklärare med blockflöjt som huvudinstrument vid Musikhögskolan i Örebro. Efter avslutad lärarexamen fortsatte hon sina studier i kördirigering vid musikhögskolorna i Göteborg och Örebro.

Anna är verksam som kördirigent, musiker och pedagog och har under åren arbetat på kulturskolor, gymnasieskolans estetiska program, folkhögskolor och som universitetsadjunkt på Musikhögskolan i Örebro. 

Sedan hösten 2022 arbetar hon med Vadstena Sång och Pianoakademins kör.

Anna Gullman, Vadstena Sång och Pianoakademi

Anna Gullman