Anna Ericsson Rosvall

Undervisar i bi-piano

Anna har studerat klassiskt piano vid Vadstena och Lunnevads folkhögskolor samt kammarmusik vid Mälardalens högskola. Hon har en kandidat i pianopedagogik från Stockholms musikpedagogiska institut samt en musiklärarexamen från Kungliga musikhögskolan. Anna är även verksam pianopedagog på Linköpings kulturskola och som musiker, då främst som ackompanjatör till körer och solister.

Sedan hösten 2022 undervisar Anna sångarna på Vadstena Sång och Pianoakademi i ämnet biinstrument piano.

Anna Ericsson Rosvall, lärare Vadstena Sång och Pianoakademi

Anna Ericsson Rosvall