Anders Düring

Undervisar i sång och musikteori

Anders studerade på Musikerlinje i Sång vid Musikhögskolan i Göteborg 1981-1985. Efter utbildningen frilansade han som sångare och sångpedagog fram till 1988 då han flyttade till Vadstena för att jobba på Musiklinjen vid Vadstena Folkhögskola, först enbart som sångpedagog men 1994-96 fortbildade han sig vidare även till musikteoripedagog vid Musikhögskolan i Malmö.

I huvudämnet sång är ambitionen att möta den studerande på den nivå där de står och därifrån utveckla de rösttekniska och musikaliska färdigheterna. Den studerande ska sedan utifrån en god grundteknik och ett sunt röstligt förhållningssätt, kunna fortsätta sina studier på högre nivå. Anders känner att det är en fantastisk förmån och glädje att få jobba med unga begåvade sångare och att kunna guida dem vidare på vägen mot deras mål.

I ämnet musikteori handlar det om att lära sig grunderna för den västerländska konstmusikens uppbyggnad. Vi förbereder också den studerande för inträdesprov till högre musikutbildningar.

Anders Düring Vadstena Sång och Pianoakademi

Anders Düring