”Studiemiljön i Vadstena är fantastisk.”

Senast ändrad

Nils Spangenberg, professor i musikdramatisk gestaltning, är vd och konstnärlig ledare för stiftelsen Vadstena-Akademien. Efter att ha jobbat i den svenska operabranschen under många år har han sett behovet av en högskoleförberedande utbildning som fokuserar på samarbetet mellan sångare och pianist.

Med en sångutbildning i bagaget har Nils ägnat större delen av sitt yrkesliv åt regi och undervisning inom operafältet. Han har jobbat som lärare vid Operahögskolan i Stockholm och som frilansregissör på flera av Sveriges operainstitutioner. Idag är han adjungerad professor i musikdramatisk gestaltning vid Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet vid sidan av jobbet på Vadstena-Akademien.

− Studiemiljön i Vadstena är fantastisk! Utbildningarna på Vadstena Sång och Pianoakademi är unika med sitt starka fokus på samarbetet mellan sångare och pianister i den klassiska och moderna romanslitteraturen. Men också med den stora mängden individuell undervisning i röst och piano med högkvalificerade lärare.

− Utbildningarna samverkar med Vadstena-Akademien framförallt i de sceniska projekten vilket också borgar för en hög kvalitet i dessa utbildningsmoment.

Varför ska man söka till Vadstena Sång och Pianoakademi?
− För att man får möjlighet att lägga en stabil teknisk grund och att utveckla förmågan till musicerande på en hög nivå. Efter studierna i Vadstena kommer man att vara synnerligen väl förberedd för att söka sig vidare till högskolestudier i ämnet.

Har du något tips till den som funderar på att söka till någon av utbildningarna?
− Förbered dig väl inför inträdesproven, konkurrensen är hård.

Vad är det roligaste med det du gör?
− Allt! Men framförallt att få vara med och coacha unga begåvningar.