"Det finns alltid ett behov av pianister och sångare."

Senast ändrad

Vi har intervjuat pianoprofessor Mats Widlund om de nya utbildningarna och vilka kompetenser de ger samt hur framtiden ser ut för pianister och sångare.

Mats Widlund är sedan 15 år tillbaka professor i piano vid Edsbergs slott/Kungliga Musikhögskolan, och han är även studierektor för Edsbergs utbildningar för pianister och stråkmusiker. Sedan tidigt 80-tal har han konserterat som solist och kammarmusiker i många olika länder samt arrangerat festivaler och kurser. Han är ofta gästlärare på olika högskolor, folkhögskolor och spetsgymnasier och brukar även anlitas som jurymedlem i olika musiktävlingar.

Vad har du för koppling till Vadstena Sång och Pianoakademi?
– På Kungliga Musikhögskolan och Edsberg har jag mött och undervisat flera studenter med bakgrund från utbildningen i Vadstena, och jag har sett vilken stor betydelse den har för rekryteringen till högre musikutbildning. Jag har också varit gästprofessor på utbildningen vilket jag kommer att fortsätta med.

I augusti 2017 startar Vadstena Sång och Pianoakademi två nya ettåriga konst- och kulturutbildningar, ett grundår och ett fördjupningsår. Kan du berätta lite om utbildningarna?
– Det kommer att vara utbildningar som förbereder för vidare studier på musikhögskola på högsta tänkbara nivå. Lärarna har mycket hög pedagogisk och konstnärlig kompetens och det är en studiemiljö i en vacker, historisk, omgivning. Jag har nyligen besökt skolan och är mycket imponerad av det arbete som görs där.

Vilka kompetenser ger utbildningarna?
– Beredskap för högskolestudier, vana att uppträda, vana att arbeta självständigt men också tillsammans med andra samt en god teknisk och konstnärlig nivå på det egna musicerandet.

Hur ser framtiden ut för pianister och sångare?
– Musiklivet går mer och mer mot att musikerna skapar sin egen marknad. Man frilansar, startar ensembler och driver projekt. Genom sin flexibilitet och stora repertoar är pianister och sångare mycket efterfrågade i den sortens musikliv. Även som pedagoger är de mycket efterfrågade, och min uppfattning är att det alltid finns ett behov av pianister och sångare.

Har du några råd till den som funderar på att söka till någon av utbildningarna?
– Om du vill förkovra dig och utveckla dina musikaliska förmågor ska du inte tveka att söka till Vadstena. Där ges alla förutsättningar för att du ska bli en bättre pianist eller sångare.