”En välkomnande plats med Sveriges bästa lärare i musik.”

Senast ändrad

Octavian Leyva Dragomir är pianist och alumn från Vadstena Sång och Pianoakademi. Redan som liten tog han lektioner i piano men det var först i mötet med kompositören Debussys musik som han valde att satsa på musiken. Året i Vadstena gav nytt självförtroende och en gedigen kunskap i romanskonsten.

Octavian Leyva Dragomir

Berätta lite om dig själv och din bakgrund.

‒ Jag började ta pianolektioner när jag var liten, men hade nästan ingen lust spela och var ofta nära till att sluta. Som 14-åring mötte jag Debussys musik, mitt intresse fick en nytändning och jag bestämde mig för att söka till ett musikgymnasium. Efter gymnasiet gick jag direkt vidare till Musikhögskolan i Stockholm vilket inte gick något vidare då jag var ung och hade inte särskilt höga ambitioner. Lyckligtvis fick jag Erasmusstipendium och flyttade till Barcelona för att studera. Där började jag ta min passion för piano och romanskonsten på allvar.  

Varför valde du att söka till utbildningen på Vadstena Sång och Pianoakademi?

‒ I slutet av mitt utbytesår 2018 var romanskonsten det som höll mig kvar vid musikstudierna. Men jag ville inte fokusera på en solorepertoar utan valde istället att ta ett år i Vadstena för att fokusera på romanser och operarepertoaren.

Vad är det viktigaste du tagit med dig från utbildningen i Vadstena?

‒ En enormt viktig sak som jag tagit med mig är insikten att jag är kompetent nog för att hålla på med musik. Den största fienden för alla musiker är ens eget svindlande självförtroende!

‒ Det finns många aspekter inom romanskonsten, som är en helt egen konstform, som är viktiga och nödvändiga att förstå för att få till det ”lilla extra” i musiken. För mig är Vadstena en plats där man kan skapa vacker musik oberoende av vilken nivå man är på i stunden. Mina kunskaper inom sångrepertoaren kommer främst från Vadstena och jag återkommer ständigt till det jag lärt där för att hitta inspiration. 

Har du något råd till blivande studerande?

‒ Bara gör det, sök! Vadstena är en välkomnande plats där man får komma precis som man är och bli omhändertagen av Sveriges bästa lärare i musik.

Berätta lite om vad du gör nu.

‒ Idag går jag klart kandidatprogrammet på Kungliga Musikhögskolan och planen är att jag ska söka vidare tid högre utbildningar nästa år. Jag jobbar också som ackompanjatör på Kungliga Musikhögskolan och har sökt jobb som pianolärare på en skola.

‒ I oktober kommer jag att gå en introduktionskurs till operarepetitör på Operahögskolan. Jag har även börjat söka efter romanstävlingar och ska förhoppningsvis till en tävling i Paris i höst!