Om antagningsprovet

Alla behöriga sökande kallas till antagningsprov och du får din kallelse kort efter att ansökningstiden gått ut. I kallelsen får du mer detaljerad information om datum och tider för ditt prov, som beräknas ta en heldag. 

Vadstena Sång och Pianoakademi

Antagning på distans

Bästa sökande till Vadstena Sång och Pianoakademi. På grund av omständigheterna runt Corona kommer vi i år att genomföra våra antagningsprov på distans. Alla sökande kommer att kallas till en provdag i vecka 18 för bland annat intervju men inga prov kommer fysiskt att genomföras i Vadstena. Vi ber dig därför att förbereda en inspelning med det du tänkt framföra på provet. Mer information om hur du ska skicka den till oss ges på YH-antagning.se

Frågor besvaras av utbildningsledare Anna-Carin Strand

anna-carin.strand@folkuniversitetet.se

Ackompanjemang till den obligatoriska sången för ansökan 2020

Provens omfattning

I. Prov i gehör, musiklära och satslära (grupp)
Tid för provet, ca 60 min.

II. Pianoprov/sångprov (individuellt)
Proven äger rum inför en jury bestående av lärare från utbildningen.
Ackompanjatör finns till förfogande under sångprovet.

För dig som söker pianoinriktning:

  • Spela två valfria pianostycken
  • Spela ett obligatoriskt pianostycke. (Noter till obligatoriskt stycke skickas till dig ca en vecka före provdagen).
  • A Vista-prov i piano
  • Sjung en valfri sång

Tid för provet: ca 20 min

För dig som söker sånginriktning:

  • Sjung två valfria sånger
  • Sjung en obligatorisk sång. (Noter till obligatorisk sång skickas till dig ca en vecka före provdagen)
  • A Vista-prov i sång
  • Spela ett valfritt pianostycke

Tid för provet: ca 20 min