Avgift och CSN

Här hittar du information om Vadstena Sång & Pianoakademis utbildningsavgift, fakturering och finansiering genom CSN.

Avgift

Utbildningen är tvåårig och har en avgift på 54 000 kr, varav 2 000 kr är en administrativ avgift.

Utbildningen är studiemedelsberättigad och merkostnadslån kan sökas från CSN. Du kan läsa mer om hur du ansöker om studiemedel längre ner under rubriken ”Studiefinansiering och CSN”.

I våra Anmälningsvillkor - Vadstena Sång och Pianoakademi (folkuniversitetet.se) kan du ta del av våra regler för avgifter och betalning.  Vänligen läs noga igenom villkoren innan du tackar ja.

Fakturering

Fakturan för administrationsavgiften
skickas endast till dig som har blivit antagen och tackat ja till erbjuden utbildningsplats.
- Antagna fr.o.m. början av juli får fakturan i augusti.
- Reservplacerade får fakturan efter att de har blivit antagna och tackat ja. Detta kan ta upptill 2 veckor.

Administrationsavgiften återbetalas inte vid avanmälan. I våra Anmälningsvillkor - Vadstena Sång och Pianoakademi (folkuniversitetet.se) kan du läsa om vad som gäller vid avanmälan.

Fakturan för utbildningsavgiften, exklusive administrationsavgiften
delas upp i två delbetalningar och faktureras terminsvis. Fakturan skickas ca 2 veckor in på respektive termin och ska betalas senast inom 15 dagar.

Utbildningsavgiften ska vara betald i sin helhet innan utbildningens slut. I våra Anmälningsvillkor - Vadstena Sång och Pianoakademi (folkuniversitetet.se) kan du läsa om betalningsvillkoren.

Studiefinansiering och CSN

Merkostnadslån
Folkuniversitetets högskoleförberedande utbildningar står under Myndigheten för Yrkeshögskolans tillsyn och är studiemedelsberättigande. Det betyder att du kan ansöka om extra lån till utbildningsavgiften (merkostnadslån) och för ditt uppehälle genom CSN.
Läs mer: Merkostnadslån för extra kostnader – För dig med studiemedel - CSN

Bra att veta när du ansöker om studiemedel:
Studiemedelskvoten hos CSN för denna utbildning är A3, som normalt är avsedd för studier på gymnasienivå. Utbildningen är på eftergymnasial nivå till sitt innehåll, det är endast studiemedelskvoten som är på gymnasienivå.  

Läs mer: Konst- och kulturutbildningar - Studiemedel från CSN (konstkulturutbildning.se)

Läsårstider för 2023-24:
Höstterminen 2023: 21 augusti till 5 januari (v. 34-1)
Vårterminen 2024: 8 januari till 25 maj (v. 2-21) 

Så här gör du:
1. Ansök med ditt antagningsbesked
När du har blivit antagen och ska ansöka om studiemedel använder du ditt antagningsbesked från Yh-antagning.se.
(På CSN:s hemsida står det att du behöver skicka in ett personligt intyg för att styrka kostnaden för utbildningsavgiften, detta gäller inte för våra Konst- och kulturutbildningar. Det räcker med antagningsbeskedet när du ansöker.)

2. Lämna in studieförsäkran
Innan du kan få din första utbetalning måste du intyga att du ska studera enligt de uppgifter som står i beslutet från CSN. Det kallas för att du lämnar en studieförsäkran.

I vanliga fall på högskolan lämnas studieförsäkran direkt på CSN:s hemsida, men för Konst- och kulturutbildningar behöver du lämna in en blankett som heter ”Studieförsäkran”. Den måste både du och vi på skolan skriva under. Du får ett meddelande från CSN att blanketten, som är en pdf, finns i Mina sidor ungefär en vecka innan terminen börjar.

Skriv ut blanketten och ta med dig den till skolan redan vid första skoldagen. Du kan också skicka den med post till oss (adressen finner du längst ner) eller maila den till skoladmin@folkuniversitetet.se. Sedan skickar du in den signerade blanketten med post till CSN.

Vi kan tidigast signera fr.o.m. terminens första dag.

Läs mer: Studieförsäkran - CSN

3. Utbetalning
Det är först när CSN får den signerade blanketten som ditt studiemedel betalas ut.
Läs mer: Utbetalningar – datum för när pengarna kommer - CSN

Med reservation för ändringar.

Om du har frågor så kontakta oss gärna via skoladmin@folkuniversitetet.se eller 08-789 42 00.