Information om Skara Skolscens säkerhetsarbete i covid-19-tider

Vecka 17–18 rullade Skara Skolscen igång med närstudier igen. Låt oss berätta om hur vi hanterar säkerheten och vilka planer vi har.

Den 17 mars övergick vi till distansstudier, alltså inga elever på skolan. Senare följde en påskvecka (15) och vecka 16 var en självstudievecka. Då var alla elever på plats i sina lägenheter i Skara men inte på skolan, en slags karantänvecka. Den andra klassen fick ytterligare en karantänvecka i Skara.

Vårt första mål är att bibehålla säkerhet i smittspridningsläget. Vårt andra mål är att genomföra vårterminen utan att eleverna missar några moment i utbildningen. Just nu har vi undervisning med armslängdlucka, vi har vissa moment ute, körrepetitionerna sker i en större lokal som vi lånar och vi har utökat till två kök och fyra måltidsrum. Allt detta för att kunna hålla hyggliga avstånd till varandra.

Våra aktiviteter har vi dessutom kunnat göra med myndigheters goda minne. Myndigheten för yrkeshögskolan menar att i den mån det är möjligt så ska konst- och kulturutbildningarna försöka med närstudier, för att kunna genomföra studiemoment som inte kan göras på distans. Vi vill att vår skola ska kännas som relativt säker vad gäller coronaspridning både för elever och för utomstående. Två karantänveckor, inga resande elever och på skolan behöver vi inte träffa några andra än elever och personal.

Med denna relativa höga säkerhet har vi genomfört föreställningar av slutproduktionen, barnteater och kör- och rörelseföreställning i maj och juni. 


Föreställningar