Information om Skara Skolscens säkerhetsarbete i covid-19-tider

Så hanterar Skara Skolscen säkerheten och förebygger spridning av covid-19.

Den 11 januari 2021 startade den nya terminen. Då hade alla elever varit i familjekarantän en vecka och den första veckan jobbade vi enbart i 4-grupper för att kunna isolera ett eventuellt fall av covid-19.

Lyckligtvis har vi inte fått något utbrott och genom att hyra in extra stora lokaler och låna av grannar kan vi genomföra utbildningen på plats för alla elever och göra det med bra säkerhetsmarginaler. Alla rekommenderade säkerhetsavstånd, instruktioner om renlighet och maxantal personer i samma rum gör att vi kan bedriva vår utbildning så som det är tänkt – på plats i skolan! Vid tjänligt väder har vi också stora ytor runt skolan för utomhuslektioner.

De föreställningar som är planerade nu i vår kommer att ges under de förutsättningar som då råder. Det blir en blandning mellan streamade föreställningar, föreställningar utomhus och kanske, i slutet av terminen, med publik på plats. Vi får se.