Mikael Olofsson

Lärare i konsthistoria och konstteori

Lärare i konsthistoria och konstteori på Bild och rumslig gestaltning och Konstnärlig fördjupning.

Vad är konsthistoria? Vad är "modernismen" för något? Och vilken relevans har den för det som händer nu? I en tid när bildflödet på Instagram kan upplevas som intressantare än böckerna om Pablo Picasso och Frida Kahlo är det roligare än någonsin att diskutera det förflutnas relation till nuet – som i just detta ögonblick förvandlas till förflutet. Många av modernismens hållningar ter sig fortfarande radikala. Samtidigt som nuets friktion mot historien slår dagsaktuella gnistor, till exempel i form av feministiska aktioner på museer. Det finns tusentals fantastiska bilder att njuta av, försöka förstå – och diskutera. Någon är från 1911. En annan från 2018. Samtidigt gäller det väl att bringa något slags ordning i det hela?

Konstnär och konstkritiker.

Mikael Olofsson

Mikael Olofsson


Mejla Mikael Olofsson kvkonstskola@folkuniversitetet.se