Guro Olsdotter Gjøl

Lärare på Bild och rumslig gestaltning (BRUM).

Lärare Bild och rumslig gestaltning (BRUM).

Vardagens rum, föremål och fenomen fungerar ofta som utgångspunkt och inspiration i mitt arbete. Genom minutiösa undersökningar av det tillsynes uppenbara utforskar jag den tunna linjen mellan rationellt och absurt, mellan trivialt och existentiellt. De senaste åren har detta tagit sig uttryck i bland annat platsspecifika installationer, skulpturala ingrepp i rum, samt teckning i olika former.

Som lärare vill jag uppmuntra och inspirera studenter till att prova olika perspektiv och uttryck i utvecklingen av ett eget konstnärligt arbete.

Jag började min konstutbildning på Asker kunstskole i Norge, därefter på Kunstakademiet i Trondheim och slutligen på Akademin Valand där jag avslutade min mastergrad i fri konst 2008.

Guro Olsdotter Gjøl

Guro Olsdotter Gjøl


Mejla Guro Olsdotter Gjøl kvkonstskola@folkuniversitetet.se