Projektkonst

Konst- och kulturutbildning Stockholm

Under projektkonstutbildningen fördjupar du dig i de konstnärliga tekniker och material som du arbetat med tidigare. Du arbetar tematiskt och idébaserat med projekt baserat på dina egna konstnärliga frågeställningar och uttryck.

Ansök nu Öppnas i ett nytt fönster Konstverk skapat på utbildningen Projektkonst.
Omfattning
1 år
Studietakt
Heltid
Studiemedel
Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN

Om Projektkonst

Under projektutbildningen fördjupar du dig individuellt eller i grupp i ditt eget konstnärliga arbete inom olika teman och koncept. Fokus ligger vid det egna konstnärliga utforskandet och lärarledda projektuppgifter. 

Förutom att fördjupa dig inom konstnärliga tekniker och material som du arbetat med tidigare, såsom skulptur, teckning, måleri, foto, video, ljud, performance, installation, textbaserad konst och olika digitala tekniker, arbetar du med tredimensionell form och rumsliga förhållanden.

Studierna är projekt- och processbaserade med inriktning på fördjupande självstudier inom egna intresseområden. Som studerande uppmanas du till kritiskt tänkande och reflektion kring det egna arbetet i relation till en samtida och historisk kontext. Undervisningen bygger på samtal och diskussioner, både enskilt och i grupp, med lärare och gästlärare. Praktiskt arbete varvas med teoriundervisning samt olika kortare material- och teknikgenomgångar.

Du övar dig att gestalta olika teman och koncept i olika tekniker och får möjlighet att hitta ditt eget uttryck. Efter utbildningen kan du söka till konstnärliga högskolor i Sverige eller internationellt.

Under utbildningen får du:

 • Kvalificerade, högskoleutbildade och yrkesverksamma lärare.
 • God tillgång till handledning, individuellt och i grupp. 
 • God tillgång till lokaler där du kan arbeta med bland annat måleri, teckning, grafiktryck, lera, gips, betong, trä, andra skulpturala material, installation, foto, video och digitala verktyg.
 • Fördjupad kunskap och förståelse för ämnesområdet, konstnärliga processer, verktyg och tekniker.
 • Arbeta i gemensam ateljé, måndag - onsdag kl. 9.00-17.00. Undervisningen omfattar 240 lärarledda timmar.
 • Regelbundna utvärderingar som ger dig inflytande över undervisningens innehåll och genomförande. 

 Efter avslutad utbildning kan du:

 • Arbeta i en konceptuell konstnärlig process.
 • Sätta ditt konstnärliga arbete i relation till samtidskonst och aktuell konstnärlig diskurs.
 • Söka vidare till konstnärliga högskolor med examen mot fri konst. 
 • Söka utställningar och projekt.
 • Söka assistentplats hos en konstnär.

Utbildningen är godkänd av Myndigheten för Yrkeshögskolan, studierna är på heltid och berättigar till studiemedel från CSN.

Projektkonst är en Konst- och kulturutbildning

Konst- och kulturutbildningar är en eftergymnasial utbildningsform i Sverige som inte ska blandas ihop med Yrkeshögskoleutbildningar (Yh), en annan utbildningsform men med samma myndighet.

Med reservation för eventuella ändringar.