Vårutställning 2021

I år presenterar Konstskolan sina vårutställningar i digital form. Release tisdagen den 25 maj, kl. 14.00.  

Välkomnen att se vårens slutprojekt av studerande på Konstskolans utbildningar: Konstnärlig grundutbildning, Industridesign och Projektkonst.

I utställningen medverkar även flera andra av Folkuniversitetets konst-och kulturutbildningar i Stockholm som Animationsakademien, Arkitekturskolan STHLM, Musikinstrumentakademin och Skrivarakademin.


TILL UTSTÄLLNINGEN

 

Industridesign: Längtan, Lust & Resa

I årets slutprojekt har de studerande på Industridesign undersökt sina egna intressen. Bland arbetena finns alltifrån appar, till fordon  och  hela miljöer. Varje projekt har undersökt potentiella användare och formerna i resultaten har styrts av de studerandes individuella målsättningar. Industridesigner är både ett tekniskt och 
konstnärligt yrke, välkommen att i vårutställningen se hur process leder till produkt. 

Konst grund: Landskap – Identitet, Minne & Plats

Landskapet är det som öppnar upp sig utanför våra kroppar, scenen vi agerar på och väven mot vilken vi projicerar vår identitet. Känslan av samhörighet och identitet är tätt förknippat med platsen och landskapet. I landskapet arkiveras våra minnen, det självupplevda, det nedärvda och det kollektiva. Landskapet kan bära på positiva minnen men också minnen av trauma. I vårt dagliga liv ställs vi inför en rad olika landskap; det urbana landskapet, medielandskapet, det politiska landskapet och det digitala landskapet. Alla med sina egna koder och frågeställningar. Vår identitet återspeglas genom de platser vi existerar på och de landskap vi rör oss i. 
Med detta tema som startpunkt har de studerande fritt fått utforma projekt utifrån sina egna intressen, metoder och praktiker. I utställningen ser vi en blandning av videoverk, skulptur, installation, måleri och performance. 

Projektkonst:

De studerande på Projektkonst har under året fördjupat sig i sina konstnärliga processer och vi har kunnat följa hur de på ett experimentellt och utforskande sätt har börjat definiera sina konstnärskap. De har parallellt med det praktiska arbetet byggt upp en teoribildning och en förmåga till kritiskt tänkande kring sina praktiker och utforskat ämnen och frågeställningar som tar upp genus, klass, adoption, spiritualitet, psykologi och samtida internetfenomen. Under året har de studerande arbetat med två större sammanhängande projekt som ni ser resultatet av här i utställningen i form av video, ljud, fotografi, installation, måleri och skulptur.