Vårprojekt 2019

Vernissage 27/5 kl. 16-19. Konstskolans utbildningar visar två vårprojekt, Stranger Than Fiction samt Nomad Collection.

Vårprojekt Konstskolan 2019

Utställningen ingår som en del av Vår utställning tillsammans med Folkuniversitetets Konst- och kulturutbildningar Arkitekturskolan STHLM och Silversmide & Smyckesdesign.

Stranger Than Fiction

Konstnärlig grundutbildning visar projektet Stranger Than Fiction. De studerande har individuellt arbetat med frågor som berör fiktion och mytologi.
Fiktionen och mytologin är ämnen som är ständigt aktuella ämnen inom konsten. Konsten tar vid där verkligheten inte räcker till för att förstå vår omvärld, genom att abstrahera och rekonstruera ges en varseblivning och förståelse för det vi annars inte kan se och ta på. Förr skapades och spreds mytologier muntligt vid lägerelden, idag sker det framför skärmen på internet. Verkligheten överträffar dikten, ett ordspråk som idag känns mer aktuellt än någonsin i postsaningens tid där filterbubblor, fejkade nyheter och virtual reality gör det svårt att urskilja vad som är myt och verklighet, sanning eller fiktion.

Nomad Collection

Människan har alltid vandrat och flyttat på sig och det har varit en bidragande faktor till vår utveckling. Globaliseringen har medfört att möjligheten till mobilitet är oändlig. Den digitala nomaden kan arbeta vart som helst på jorden så länge hen har tillgång till en dator och internet. Samtidigt uppskattar FN att över 20 miljoner människor varje år tvingas fly på grund av effekter av klimatförändringarna. Vår ökade mobilitet ändrar vår perception av objekten vi omger oss med och väcker frågor kring vad vi kan och vill ta med oss och vad som är nödvändigt?
Industridesign visar projektet Nomad Collection. De studerande har individuellt arbetat med frågor som rör nomadism, mobilitet och hållbarhet. Det är arbeten som berör allt från temporära säkra boenden för klimatflyktingar, klimatsmarta vandringsleder för digitala nomader till reseappar för människor med olika typer av funktionsvariationer.

Utställningen visas 28-29 maj kl.10-16.