It is Forbidden to Spit on Cats in Plague-time

Konstskolan ställer ut grafiska verk på Grafiska Sällskapet, Hornsgatan 6 i Stockholm. 23 april – 5 maj, tis-tors kl. 12-18, fre-sön kl. 12-16. Välkommen!

It is forbidden to spit on cats in plague-time

Under det gångna året har saker vi tagit för givet tagits ifrån oss, närhet, social kontakt, beröring, kulturellt utbyte, öppna gränser. En ny verklighet har formats som kan tyckas surrealistisk, men som vi har varit tvungna att anpassa oss till. Social Distansering är ord som går emot människans alla impulser kring flockbeteende och sociala mönster. Det har blivit ett ledord i hur vi bör leva våra liv.  

Titeln på projektet är hämtat från Albert Camus bok Pesten från 1947. Boken tar upp existentiella frågor och beskriver scenarion kring människans agerande som vi kan känna igen och har tvingats ta ställning till under det gångna årets pandemi.
Utifrån denna nya verklighet har de studerande på Konstnärlig grundutbildning på Konstskolan skapat en serie grafiska verk med avstamp i det fotografiska mediet, som sedan bearbetats genom olika digitala verktyg för att till sist tryckas med screentryck. Screentrycket som teknik drar paralleller till olika sociala rörelser, underground och DIY kulturer där det använts som ett sätt för individen att uttrycka sig och sprida sina tankar och budskap i tider av osäkerhet.    

Verken i utställningen kommer att säljas på Konstskolans Instagram under utställningsperioden. Men såklart även på galleriet. Konstskolan och Grafiska Sällskapet skänker alla intäkter från ev försäljning till Läkare Utan Gränser och deras arbete för att bekämpa pandemin globalt. Följ @konstskolanstockholm på Instagram för mer info.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om max antal besökare. Vi ber alla respektera detta samt hålla avstånd och god handhygien under besöket. Stanna hemma vid minsta symptom.