Eyedentity - Glasögonutställning på Gross Ateljéverkstad

Eyedentity - Glasögonutställning på Gross Ateljéverkstad torsdagen den 9/5 kl.17-20 på Gross Ateljéverkstad, Fågelsångsvägen 17, Gröndal. Utställning har gjorts i samarbete mellan de studerande på utbildningarna Industridesign samt Silversmide och Smyckedesign.

I projektet har de studerande arbetat med glasögondesign i relation till frågor som rör identitet. Identitet är sättet vi uppfattar och kommunicerar oss själva mot andra. Omständigheter som kommit med sedan födseln som kropp, kön, etnicitet, klass, kan spela in och forma ens identitet. Men de flesta aspekter kring hur vi definierar och identifierar oss själva är sådant vi plockar upp under livet och är en process i ständig förändring.

Idag är glasögon lika mycket en stark identitetsmarkör som ett hjälpmedel och kan säga mycket om vem bäraren är. I glasögon kan man välja att synas, gömma sig, förstärka en sida av sig själv eller maskera en identitet med en annan.

Dag och tid: 9 maj kl. 17-20
Plats: Gross Ateljéverkstad, Fågelsångsvägen 17, Gröndal

Varmt välkommen!