Kristina Dalberg

Utbildningsledare för Industridesign samt Silversmide och Smyckesdesign

Kristina Dalberg

Kristina Dalberg


Mejla Kristina Dalberg krisitna.dalberg@folkuniversitetet.se