Karolina Holmlund

Utbildningsledare och huvudlärare, Industridesign

Karolina Holmlund Arkitekturskolan STHLM

Karolina Holmlund


Mejla Karolina Holmlund karolina.holmlund@folkuniversitetet.se