Karolina Holmlund

Utbildningsledare för Industridesign

Karolina Holmlund


Mejla Karolina Holmlund karolina.holmlund@folkuniversitetet.se