Karolina Holmlund

Utbildningsledare för Industridesign samt Silversmide och Smyckesdesign

Karolina Holmlund


Mejla Karolina Holmlund karolina.holmlund@folkuniversitetet.se