”På Tonis Online har jag fått utlopp för min kreativa sida”

Senast ändrad

Moa Skans Karlsson, som för tillfället bor och studerar i Stockholm, har precis avslutat sina studier på Gotlands Tonsättarskolas distanskurs Tonis Online. – Det bästa med kursen var att jag verkligen har fått upp ögonen för hur många olika sätt en kan komponera musik på, säger Moa, som definitivt kommer att fortsätta med musiken.

Moa Skans Karlsson, alumn Tonis Online

Berätta lite om dig själv
– Jag är 21 år och kommer ursprungligen från Gotland. Jag började spela kontrabas som åttaåring, och senare började jag även spela fiol – intressen som ledde till att jag har spelat i diverse konstellationer under flera års tid. Jag har även ett stort dansintresse. På gymnasiet gick jag musikestetiska programmet, och just nu läser jag ett kandidatprogram i musikvetenskap på Stockholms universitet.

Varför valde du att anmäla dig till Tonis Online?
– Jag har alltid haft ett intresse för att skapa, att få utlopp för något kreativt. Oavsett om jag har nynnat en liten melodi under en promenad i skogen, koreograferat en dans i danssalen eller suttit timme efter timme i ett notskrivningsprogram har det alltid givit mig ett inre lugn. Min utbildning inom musikvetenskap på Stockholms universitet är endast teoretisk, men genom att gå Tonis Online, har jag fått utlopp för min kreativa sida.

Vad gör man på Tonis Online?
En lektion brukar börja med en föreläsning om olika synsätt på hur en kan skriva musik. Det kan vara allt ifrån att spela in ljud i sin vardagsmiljö, använda sig av icke-traditionella notsystem eller att skriva musik med hjälp av matematiska formler och fenomen. Föreläsningarna innehåller ofta mycket bilder, notexempel, klingande musik och videor.

– Efter föreläsningen brukar vi få någon typ av uppgift på dagens tema. Uppgiften kan exempelvis vara att skriva ett stycke/låt/musik utifrån ett ord i binära tal eller att utifrån en bild skapa en historia i musik. Oftast får vi en stund på oss under lektionstid och redovisar i slutet av lektionen vad vi skapat och hur vi har upplevt just denna metod.

Hur funkar det att ha kursen mestadels online?
– Jag tycker att det har fungerat väldigt bra. Vi var inte så många i vår grupp och vi var också väldigt utspridda i landet, något som inte hade varit möjligt om vi hade haft kursen på plats. Trots att kursen var på distans, har vi fått möjlighet att lära känna varandra, i och med att våra lärare har låtit oss prata och diskutera just det vi själva tyckte varit intressant.