Erasmus Talbot

Kompositionslinjen, år 2

Erasmus Talbot går andra året på Kompositionslinjen.

Vem är du?

‒ Jag är Erasmus Talbot, en stockholmare med tyskt och engelskt ursprung.

Vad har du för musikalisk bakgrund?

‒ Som tonåring spelade jag piano och jag har mycket praktisk erfarenhet som kompositör och även tidigare utbildning inom musik. 

Vad har du för drömmar inför framtiden?

‒ Att bli mer etablerad som kompositör och få vara en del av nya intressanta projekt. 

Studerande Gotlands Tonsättarskola 2020/2022.

Erasmus Talbot


Ring Erasmus Talbot på 0498-65 50 50

Mejla Erasmus Talbot tonis.exp@telia.com