Per Mårtensson utsedd till professor

Senast ändrad

Per Mårtensson, mångårig lärare på Gotlands Tonsättarskola, är nyutnämnd professor i komposition vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

Per Mårtensson lärare Gotlands Tonsättarskola

Per kommer att fortsätta sin undervisning på Gotlands Tonsättarskola.

Vi gratulerar både Per och Kungliga Musikhögskolan!