FAQ

Vanliga frågor om yrkeshögskoleutbildningen Visuell Kommunikatör Fotograf.

Vad har ni för behörighetskrav?
För att vara behörig till utbildningen ska du ha både grundläggande behörighet till yrkeshögskolestudier samt vissa godkända särskilda förkunskapskrav. Utbildningen kräver förkunskaper motsvarande den särskilda behörigheten. Du måste alltså ha vissa kunskaper i fotografi och/eller film. Utbildningen börjar inte från grundläggande nivå. 

Allmän behörighet
För att kunna söka till en Yh-utbildning måste du ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Du är behörig att antas om du uppfyller något av följande:

 • Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper
Vid sidan av den allmänna behörigheten måste du även uppfylla den särskilda behörigheten. För detta gäller:

 • Minst betyget lägst E/Godkänd från gymnasieskolans kurser Fotografisk bild 1 och 2.
 • Eller motsvarande gymnasiekurser från tidigare läroplaner.
 • Eller motsvarande kunskaper förvärvade vid folkhögskola, studieförbund, högskola, eller minst fyra månaders heltidsarbete inom det fotografiska yrkesområdet.

Har du kunskaper som motsvarar de särskilda förkunskaperna, men har inte dokumentation som bevisar detta, kan du ansöka om särskild prövning av dina kunskaper hos oss. Kursplaner för gymnasieskolans kurser finner du på skolverket.se. Här kan du se vilka kunskaper som motsvarar betyget E i de kurser vi har som särskilda förkunskapskrav.

Jag har inte den behörighet som krävs dokumenterad men jag har motsvarande kunskaper, vad kan jag göra då?
Om du till exempel saknar betyg eller andra efterfrågade bevis på förkunskaper som krävs för att söka en viss YH-utbildning så går det bra att söka med så kallad reell kompetens. Det innebär att du behöver påvisa att du trots att du saknar formella intyg på dina kunskaper ändå besitter kunskaperna. Du gör detta genom att klicka på knappen "Åberopa reell kompetens" under Behörighets-fliken på ansökningssidan. Där fyller du kort i vad och varför du önskar åberopa reell kompetens.

Du måste också bifoga ett så kallat självskattningsdokument där du listar dina kunskaper, färdigheter och kompetenser som är kopplade till de förkunskapskrav som du saknar dokumentation för. Du kan få ett underlag till självskattning av oss.

Självskattningen ska utöver ditt dokument styrkas av till exempel referenser (namn och kontaktuppgifter till personer som känner till vilken kunskap du har), eventuella ofullständiga betyg och intyg. Det går bra att bifoga bilder, filmer och i praktiken allt material som kan styrka självskattningen. Självskattningsdokumentet samt eventuellt övriga dokument placerar du under ansökningsalternativet "övrigt".

Kan jag gå på utbildningen även om jag inte kan svenska?
Om du inte har tillräckliga kunskaper i det svenska språket kommer du att få svårt att tillgodogöra dig utbildningen eftersom svenska är det huvudsakliga undervisningsspråket.

Är det både undervisning i fotografi och rörlig bild på utbildningen?
Ja, vi har undervisning i både rörlig bild och stillbild. Utbildningen är baserad på att ge lika stor kompetens till båda typerna av visuella uttryck.

Har utbildningen en viss inriktning?
Vi är en kommersiellt inriktad utbildning som utbildar mot yrkesrollen Visuell Kommunikatör Fotograf. Vår inriktning under utbildningen är ganska bred för att sedan ge möjlighet till att profilera mot vald del av yrkesrollen.

Vad är det för skillnad på utbildningarna Visuell Kommunikatör Fotograf och Bildbehandlare?
På utbildningen Bildbehandlare utbildar vi i postproduktion. Här utbildar vi inte fotografer. På utbildningen Visuell Kommunikatör Fotograf utbildar vi producenter av fotografisk bild och rörlig bild. Vi har en hel del undervisning i postproduktion av bild och rörlig bild, men kommer aldrig upp till den kompetensnivå som bildbehandlarna har. De båda yrkesrollerna samverkar i yrkeslivet och gör så även under utbildningen.

Har ni mörkrum?
Nej, det har vi inte sedan mer än 15 år tillbaka. Vi arbetar helt digitalt. Vi arbetar aktivt för att hålla en så god miljömässig nivå som möjligt på utbildningen. Läs mer om våra lokaler och vår utrustning här.

Vilka handlingar ska jag skicka in?
Du som söker till Visuell Kommunikatör Fotograf ska skicka in handlingar som styrker din behörighet samt arbetsprover enligt anvisningarna. Det behövs inget CV.

Om du söker med betyg/examina på andra språk än svenska eller engelska måste du få dem validerade via Universitets- och högskolerådet (www.uhr.se) för att vi ska kunna bedöma dem. Observera att UHR kan ha lång handläggningstid.

Övriga intyg och handlingar på andra språk än svenska och engelska som du önskar anföra i din ansökan ska vara översatta av auktoriserad översättare. En lista på auktoriserade översättare finns på www.kammarkollegiet.se

Hur går antagningsprocessen till?
Fotoskolan STHLM tillämpar ett stegvist urval, eftersom vi troligtvis har fler sökande än vad vi har studerandeplatser.

 1. Sökanden skickar in handlingar som styrker behörighet, arbetsprov baserat på bilder/filmer och ett text-baserat arbetsprov.
 2. Ett antal av de som får högst poäng efter steg 1 kallas till provdagar på Fotoskolan STHLM.
 3. På provdagarna genomförs intervjuer samt två arbetsuppgifter av visuellt skapande karaktär och en textuppgift som också poängsätts.
 4. Alla sökande rangordnas och de 18 som får högst poäng totalt (utifrån inskickat arbetsprov , intervjuer, provdagarnas arbetsprover samt eventuella meritpoäng) erbjuds en plats på utbildningen. Övriga hamnar på reservlistan.
 5. De som erbjuds plats tackar ja eller nej. När någon tackar nej kontaktas sökanden på reservlistan i tur och ordning och erbjuds platsen istället.

Kan jag komma in även om jag inte uppfyller behörighetskraven?
Om vi bedömer att du kan tillgodogöra dig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder dig för så kan vi anta icke-behöriga sökanden. Högst 20 procent av de antagna får vara icke-behöriga så det är generellt sett mer fördelaktigt att vara behörig, men även icke-behöriga kan alltså komma in.

Vilken utrustning arbetar ni med?
Läs mer om våra lokaler och vår utrustning här.