Studentarbeten

Här samlar vi arbeten gjorda av våra studenter på YH-utbildningarna Visuell Kommunikatör Fotograf och Bildbehandlare.

Tolka forskning på åldrande

HT19

YH-utbildningen Visuell Kommunikatör Fotograf VKF19 har under hösten 2019 deltagit i det samarbetsprojekt som Fotoskolan STHLM och Karolinska Institutet/Aging Research Center bedriver. Syftet har varit att i bild tolka den forskning som bedrivs vid KI/ARC.

Här visar vi ett litet urval av bilder från projektet som omfattar drygt 300 bilder.

Äldre kvinna som kammar sitt hår.
Foto: Cecilia Öhlund


It's in the Details

HT19

It's in the Details är en utställning om bildbehandling av fotografier, från obehandlad bild till slutprodukt. På utställningen presenterar avgångsklassen från Fotoskolan STHLMs bildbehandlarutbildning 2019, en bredd av retuscherade bilder. Utifrån visioner och obearbetade bilder visar nitton bildbehandlare upp smakprov på slutresultat och diskuterar arbetsprocessen.

Utställningsproducent: Mikael Cronwall
Huvudlärare: Julia Hallengren
Formgivning av utställning: Jonas Frank

Omslag till utställningen It's in the details

Bläddra i utställningskatalogen

 

Illustrera en dansstil

HT19

I samarbete med Balettakademien har Fotoskolans studerande i årskurs 2 på YH-utbildningen Visuell Kommunikatör Fotograf gjort korta dansfilmer. Tillsammans med Balettakademiens lärare har varje studerande producerat varsin film, 17 stycken totalt. Eleverna tilldelades varsin lärare från Balettakademiens kursverksamhet som de filmat och sedan klippt ihop till en 30-40 sekunder lång film. Filmerna förväntades inte vara informativa utan skulle snarare likna musikvideos, där de studerande fritt fick tolka den dans de arbetade med. Detta gjorde de genom att själva välja inspelningsplats, variera sin klippning i filmen, tänka på hur de satte ljus med mera.

De färdiga filmerna är fria för Balettakademien att använda i sin marknadsföring av kursverksamheten.

Elevarbete av Julius Bohlin
Foto: Julius Bohlin