Where the Magic Happens

Välkommen till en digital examensutställning av Yrkeshögskoleutbildningen Bildbehandlare. I ett unikt virtuellt utställningsrum får du följa med YHB18 på resan från idéstadie till en färdig bild och själv se hur slutresultatet på bilden varierar beroende på vem beställaren är.

Bild till YHB18 examensutställning 2020.
Efter 2,5 år på Fotoskolan STHLM har de studerande utbildats för att skapa och se möjligheter med bild. 19 personer med olika bakgrunder och intressen och kompetenser inom grading, retusch, montage, analogt, 3D och tryck. 
 
Ett mycket speciellt år med arbete på distans och en oviss framtid har skapat nya möjligheter att visa upp en bildbehandlares roll i arbetsprocessen med ett nyskapande tänk.
 
Välkommen in i en bildbehandlares värld!