Föreläsningsserie: Den rörliga bildens historia och samtid

Fotoskolan STHLM presenterar, med generöst stöd från Folkuniversitetsföreningen, en kostnadsfri föreläsningsserie öppen för alla, kring den rörliga bildens historia och samtid. Varmt välkommen!

Stillbild från stumfilmen Resan till månen, 1902

Föreläsningarna ges på svenska via Zoom, är kostnadsfria och öppna för alla intresserade. Ingen förhandsanmälan krävs. Vi livestreamar föreläsningarna och de kommer inte att spelas in eller gå att se i efterhand. Vi har plats för ca 400 digitala deltagare vid varje föreläsningstillfälle. 

Föreläsare är Patrik Sjöberg,  fil.dr i filmvetenskap som har forskat och undervisat kring film och rörliga bildkulturer i mer än tjugo år. Han är verksam vid flera lärosäten och arbetar både i Sverige och internationellt.

Föreläsning 1: Den rörliga bildens historia
24 januari kl. 10.00-13.00

Om hur den rörliga bilden utvecklades från tidigt 1800-tal med optiska leksaker som simulerade rörelse, till stillbildskamerans utveckling, urbanisering och industrialismen som möjliggjorde en underhållningsindustri som filmen skulle ta över. Tonvikten ligger vid filmens historia, från 1895 (då Lumiére först visade sin uppfinning i Paris) och fram till dagens filmindustri. Under föreläsningen anläggs en global filmhistoria där också de viktigaste filmrörelserna förklaras och sätts in i ett sammanhang. Föreläsningen går också igenom centrala termer för att tala om film.

Föreläsning 2: Den rörliga bilden i dagens medielandskap
25 januari kl. 10.00-13.00

Föreläsningen beskriver de olika vägar den rörliga bilden har utvecklats under senare år och hur den används idag – lika mycket till nytta och kommunikation som underhållning. Särskild vikt läggs vid hur den rörliga bilden fungerar i en digital miljö där internet och sociala medier fyller en viktig funktion. Vi diskuterar reklam, Youtube, och nyheter. Då alla mobiltelefoner idag också är filmkameror diskuteras hur vi kan sätta in dessa filmer i en större kontext av amatörfilmskultur.

Föreläsning 3: Den dokumentära filmens utveckling
26 januari kl. 10.00-13.00

Här får du en översikt av hur den dokumentära filmen har utvecklats, och hur den hänger ihop med de dokumentära kulturer som existerade innan filmens genombrott (böcker, museer, föreläsningar). Föreläsningen är inte bara en historisk genomgång utan också en teoretisk diskussion kring hur vi kan närma oss begrepp som verklighet, objektivitet, sanningsanspråk, vittnesmål och andra begrepp som är intimt förknippade med den dokumentära filmen.

Föreläsning 4: Filmen som konstnärligt uttryck
27 januari kl. 10.00-13.00

Denna föreläsning fokuserar alla de uttryck då rörliga bildkulturer inte strävar efter att vara underhållning eller informationsbärande, utan istället som ett konstnärligt och estetiskt uttryck. Detta innefattar de olika experimentella filmkulturer som funnits från 1920-talet och fram till idag. Då vi idag går in på ett konstmuseum eller ett galleri är det högst troligt att vi stöter på rörliga bilder och audiovisualitet i någon form. Hur ska vi titta på film när den inte berättar en historia, och vad gör den då? Hur hänger detta ihop med andra konstarter? Dessa och många andra frågor tas också upp under föreläsningen.

Bild: Resan till månen, George Méliès, 1902

Se till att du har den senaste Zoom-appen på din digitala apparat innan du ansluter. Klicka på länken när det är dags för föreläsning. Om lösenord efterfrågas så är det 1234. Stäng av din mikrofon. Vi tar alla frågor efter respektive
föreläsning.

Se föreläsningarna här!