Digitala föreläsningsserier i fotografins historia

Lär dig mer om fotografins och den rörliga bildens historia. Välkommen till tre digitala föreläsningsserier i konst-, film-, och fotohistoria på Fotoskolan STHLM. Föreläsningarna sker via Zoom under november 2021 till januari 2022.

Closeup of a pile of vintage family photos

Våra föreläsningar ges via Zoom, är kostnadsfria och öppna för alla intresserade. Ingen förhandsanmälan krävs. Föreläsningarna ges på svenska och är direktsända, de kommer inte att spelas in eller gå att se i efterhand. Vi har plats för ca 200 digitala deltagare vid varje föreläsningstillfälle. Varmt välkommen!

Hösten 2021:
Föreläsningsserier i Konst- och fotohistoria 

Föreläsare är Vendela Grundell Gachoud, fil. dr. i konsthistoria, författare, lärare, konstnär och fotohistoriker.

Konsthistoria

22/11 kl. 11.00-13.00

Perspektiv på konst: Kunnande, kategorisering och koncept
En föreläsning om hur vi kan förstå vad konst är och vad konst gör med utgångspunkt i olika idéer, stilar och genrer som format definitionen av konst från antiken och fram till idag.

23/11 kl. 11.00-13.00

Rum för konst: Visning, gestaltning och berättande
En föreläsning om hur vi kan uppleva konst på olika sätt på olika platser som påverkar konstens betydelser, i institutionella miljöer som muséer och gallerier samt i hemmet och på nätet.

24/11 kl. 11.00-13.00

Konsten i samhället: Kapital, offentlighet och mångfald
En föreläsning om hur vi kan möta konst i olika sociala och politiska sammanhang där konstfältet samverkar med lokala kulturer, globaliserade marknader och digitala plattformar.

Fotohistoria

29/11 kl. 11.00-13.00

Fotografiets rötter: Det moderna jagets blick och behov
En föreläsning om hur fotografi etableras som medium, teknik och begrepp i relation till 1800-talets vetenskapliga, ekonomiska och kulturella utveckling i Europa och omvärlden.

30/11 kl. 11.00-13.00

Fotografiet expanderar: Från bevis till hybrid
En föreläsning om fotografiets roll och funktion i 1900-talets visuella kultur från modernism till postmodernism med särskilt fokus på aura och autencitet, retorik och manipulation.

1/12 kl. 11.00-13.00

Postfotografiska frågor: Bilden i det digitala gränssnittet
En föreläsning om hur fotobaserade uttryck samspelar, mer eller mindre kritiskt, med frågor kring identitet och mediering i 2000-talets nätverkssamhälle.

Våren 2022:
Föreläsningsserie kring filmens och den rörliga bildens historia

Föreläsare är Patrik Sjöberg,  fil.dr i filmvetenskap som har forskat och undervisat kring film och rörliga bildkulturer i mer än tjugo år. Han är verksam vid flera lärosäten och arbetar både i Sverige och internationellt.

24/1 kl. 10.00-13.00

Föreläsning 1: Den rörliga bildens historia
Föreläsningen beskriver hur den rörliga bilden utvecklades från tidigt 1800-tal med optiska leksaker som simulerade rörelse, till stillbildskamerans utveckling, urbanisering och industrialismen som möjliggjorde en underhållningsindustri som filmen skulle ta över. Tonvikten ligger vid filmens historia, från 1895 (då Lumiére först visade sin uppfinning i Paris) och fram till dagens filmindustri. Under föreläsningen anläggs en global filmhistoria där också de viktigaste filmrörelserna förklaras och sätts in i ett sammanhang. Föreläsningen går också igenom centrala termer för att tala om film.

25/1 kl. 10.00-13.00

Föreläsning 2: Den rörliga bilden i dagens medielandskap
Föreläsningen beskriver de olika vägar den rörliga bilden har utvecklats under senare år och hur den används idag – lika mycket till nytta och kommunikation som underhållning. Särskild vikt läggs vid hur den rörliga bilden fungerar i en digital miljö där internet och sociala medier fyller en viktig funktion. Vi diskuterar reklam, Youtube, och nyheter. Då alla mobiltelefoner idag också är filmkameror diskuteras hur vi kan sätta in dessa filmer i en större kontext av amatörfilmskultur.

26/1 kl. 10.00-13.00

Föreläsning 3: Den dokumentära filmens utveckling
Denna föreläsning ger en översikt av hur den dokumentära filmen har utvecklats, och hur den hänger ihop med de dokumentära kulturer som existerade innan filmens genombrott (böcker, museer, föreläsningar). Föreläsningen är inte bara en historisk genomgång utan också en teoretisk diskussion kring hur vi kan närma oss begrepp som verklighet, objektivitet, sanningsanspråk, vittnesmål och andra begrepp som är intimt förknippade med den dokumentära filmen.

27/1 kl. 10.00-13.00

Föreläsning 4: Filmen som konstnärligt uttryck
Denna föreläsning fokuserar alla de uttryck då rörliga bildkulturer inte strävar efter att vara underhållning eller informationsbärande, utan istället som ett konstnärligt och estetiskt uttryck. Detta innefattar de olika experimentella filmkulturer som funnits från 1920-talet och fram till idag. Då vi idag går in på ett konstmuseum eller ett galleri är det högst troligt att vi stöter på rörliga bilder och audiovisualitet i någon form. Hur ska vi titta på film när den inte berättar en historia, och vad gör den då? Hur hänger detta ihop med andra konstarter? Dessa och många andra frågor tas också upp under föreläsningen.

Se till att du har den senaste Zoom-appen på din digitala apparat innan du ansluter. Klicka på länken när det är dags för föreläsning. Om lösenord efterfrågas så är det 1234.

Se föreläsningarna här!

 

Under november 2021 till januari 2022 kommer vi också att ha följande föreläsningar i samarbete med Centrum för fotografi. Föreläsningarna ges via Zoom, Datum och tider kommer senare.

Kvinnliga fotografers självporträtt
– ett tjugotal fotografer från år 1860 till år 2000

Från Carolina von Knorring över Albertina Erisson, Marie Hoeg, Alvina Söderlund, Kerstin Bernhard till Rut Hillarp med Eva Dahlman.

Föreläsningsserie om bildjournalistik

Pressfotografins historia 1 med Per Lindström

Om fotografiets roll inom press och journalistik.

Pressfotografins historia 2 med Per Lindström

Om fotografiets roll inom press och journalistik samt dagens bildjournalistik.

Föreläsning om Årets bild ur ett genusperspektiv med Eva Dahlman

Den årliga tävlingen ”Årets bild” fick 2020 sin första kvinnliga vinnare. Detta till trots att bildjournalistik har bedrivits av av kvinnor under många år. Föreläsningen belyser bildjournalistiken ur ett genusperspektiv.

Bildens makt i protesterna med Karin Becker

Pressfotografi och bildjournalistik som ett medel i påverkansprocesser.

Föreläsningarna ges med generöst stöd av Folkuniversitetsföreningen.