Föreläsningsserie: Bildjournalistik igår och idag

Fotoskolan STHLM presenterar en kostnadsfri föreläsningsserie öppen för alla, kring bildjournalistik, igår och idag samt kvinnliga fotografers självporträtt. Varmt välkommen!

skulptur i metall person med en kamera framför ansiktet

Bildjournalistik i går och i dag – tre föreläsningar och ett samtal.
Samt en föreläsning om självporträtt.

Nya föreläsningsdatum på grund av tidigare inställda föreläsningar!

Vilka är bildjournalistikens viktigaste frågor idag, och vad sker inom forskningen på området? Denna föreläsningsserie fördjupar sig i ämnet genom fyra både samtida och historiska nedslag (varav två redan har ägt rum) med föreläsarna Maria Nilsson, Per Lindström, Eva Dahlman och Lotta Härdelin.

Föreläsningarna ges på svenska via Zoom, är kostnadsfria och öppna för alla intresserade. Ingen förhandsanmälan krävs. Vi livestreamar föreläsningarna och de kommer inte att spelas in eller gå att se i efterhand. Vi har plats för ca 400 digitala deltagare vid varje föreläsningstillfälle. 

23 mars kl. 18.00-19.00
Årets Bild – Varför vinner nästan bara män, och vad är det egentligen som prisas
Ett samtal mellan Lotta Härdelin och Eva Dahlman.

Sedan 1942 är Årets Bild den mest prestigefyllda tävlingen för bildjournalister i Sverige. På dessa nästan åtta decennier har endast två kvinnor, Lotta Härdelin (2020) och Ragnhild Haarstad (1971) vunnit det mest ärofyllda priset: ”Årets Fotograf". Vad beror det på?

Lotta Härdelin Årets Fotograf i Sverige 2020, Nils Horner pristagare 20219, journalist och chef på Dagens Nyheter sedan 90-talet, civilekonom och hängiven triathlet.

Eva Dahlman Fotohistoriker och etnolog. Hedersdoktor vid Stockholms universitet. Forskar och föreläser om kvinnliga fotografer i Sverige. Vice ordförande för Centrum för fotograf.

Se samtalet här!

29 mars kl. 18.00-19.00
Bildjournalistik och visuellt berättande
Med Maria Nilsson, docent i journalistik vid Stockholms universitet.

Föreläsningen diskuterar det allt vanligare uttrycket ”visuellt berättande” som både en möjlighet och en utmaning för dagens bildjournalistik: En möjlighet att nå allmänheten genom ett fördjupat, personligt berättande som blir allt vanligare, och en utmaning genom ökad konkurrens från en sofistikerad, visuell mediekultur som utmanar journalistikens anspråk på att skildra omvärlden.

Se föreläsningen här!

(Ej med i föreläsningsserien)

26 april kl. 18.00-19.00
Kvinnliga fotografers självporträtt – från Carolina von Knorring på 1860-talet till Rut Hillarp år 2000
Med Eva Dahlman, fotohistoriker och etnolog. 

Eva Dahlman ansvarade för forskningen inför utställningen ”Självbilder”, 2019, där självporträtt av ett tjugotal fotografer visades på Västerbottens museum. Eva forskar och föreläser om kvinnliga fotografer i Sverige

Se föreläsningen här!

Föreläsningarna presenteras med generöst stöd från Folkuniversitetsföreningen och i samarbete med Centrum för fotografi.

Centrum för fotografi är en rikstäckande intresse- och medlemsförening för yrkesverksamma inom fotografi.  Föreningen har ett tvåfaldigt syfte, dels att verka allmänbildande och kunskapsförmedlande i fråga om fotografisk bild, dels att stödja olika typer av yrkesroller verksamma inom fotografin.  

www.centrumforfotografi.se