Behörighet

Här kan du läsa mer om de behörigheter du behöver för att söka till yrkeshögskoleutbildningen Bildbehandlare.

Man som retuscherar bilder vid en dator.

Behörighet

För att du ska kunna söka till yrkeshögskoleutbildningen Bildbehandlare krävs följande:

  • Grundläggande behörighet för yrkeshögskoleutbildning är gymnasieexamen eller liknande.
  • Särskild behörighet, minst betyget E/Godkänd i gymnasieskolans Fotografisk bild 1+2 och/eller Grafisk kommunikation 1+2 och/eller Film- och tv-produktion 1+2.
  • Alternativt till gymnasiekurserna motsvarande utbildning.
  • Ett fullgott färgseende krävs*, vilket bevisas med skriftligt intyg avseende godkänt färgseendetest (till exempel Ishihara) hos optiker eller läkare.

Observera att du som har icke-nordiska gymnasiebetyg måste ansöka om ett utlåtande från Universitets- och högskolerådet. Deras bedömning kan dröja, så se till att vara ute i god tid. Läs mer om bedömningen här.

Motsvarande kunskaper till gymnasiekurserna är till exempel kurser och utbildningar hos studieförbund, folkhögskola, högskola och annan utbildning. Du måste kunna visa din kunskap genom intyg, betyg eller annan skriftlig dokumentation.

Som särskilda förkunskaper motsvarande gymnasiekurserna gäller även kunskaper du fått genom arbete som fotograf, bildbehandlare, orginalare, filmare eller med prepress under minst 4 månaders heltidsarbete (gäller ej praktik). Du måste kunna påvisa ditt arbete skriftligt.

Om du inte har formella meriter (utbildning) som styrker grundläggande eller särskild behörighet kan du ansöka om bedömning av din reella kompetens (att du har kunskaper som motsvarar våra behörighetskrav)

Vi gör då en bedömning av dina förutsättningar att tillgodogöra dig den utbildning du sökt till, utifrån din egen beskrivning av dina kunskaper och färdigheter – din kompetens, och de förkunskapskrav som finns angivna för utbildningen. Kontakta skoladmin@folkuniversitetet.se för mer information.

*Du behöver skaffa ett intyg på att du har fullgott färgseende. Detta test/intyg kan alla optiker anslutna till Optikerförbundet göra. Det kan vara lång kö för att få testa färgseende. Var ute i god tid!

Vid frågor angående behörighet, kontakta skoladmin@folkuniversitetet.se