Arbetsprov Yrkeshögskoleutbildningen Bildbehandlare

Välkommen att söka till Yrkeshögskoleutbildningen Bildbehandlare på Fotoskolan STHLM. Här kan du läsa mer om de arbetsprov du ska skicka med din ansökan.

I din ansökan ber vi dig göra två bilduppgifter + en skriftlig uppgift. Bilderna kan du ladda ner här och det är enbart dessa bilder som ska användas i ansökan.

Lägg allt i tre pdf:er som är MAX 25MB vardera.

Döp dina pdf-filer till:

 • Skriftlig analysuppgift
 • Kampanj
 • Kicks

Vi ser fram emot att få se ditt bidrag!

Skriftlig analysuppgift

Vad tror du krävs för att bli en bra bildbehandlare?

Att vara bildbehandlare är en yrkesroll som kräver många olika kompetenser.

Ge exempel på olika kunskapsområden som du tror är viktiga att fördjupa sig i för att bli en framgångsrik bildbehandlare även i framtiden. Beskriv även vad du tror en bildbehandlare behöver ha för personliga egenskaper.

 • Texten ska inledas med rubriken ”Vad tror du krävs för att bli en bra bildbehandlare?”
 • Texten ska vara 12 punkter, i typsnittet Times New Roman.
 • Totalt 1.000 tecken – vare sig mer eller mindre.
 • Döp pdf:en till ”Skriftlig analysuppgift”

Bilduppgifter

Kampanj – bild 1-3

 • Analysera bildernas budskap. Vilken typ av kund skulle kunna använda de här bilderna för sin marknadsföring? I vilken kanal skulle de kunna användas?
 • Retuschera bilderna och skapa en färgton som du tycker passar till det företag du valt.
 • Lägg in alla bilder på en liggande A4.
 • Skriv en kort text på nästa sida där du beskriver var de kan visas och varför bilderna passar för just det företaget. Max 500 tecken.
 • Spara som pdf och döp den till ”Kampanj”.

Annons – bild 4

Syftet med bilden är att sälja en produkt i en helsidesannons för en återförsäljare av smink. Beskriv med text och markeringar (markups) det du tycker borde retuscheras eller på annat sätt förändras i bildens olika delar för att fungera som en annons. Beskär bilden till A4 och lägg in en logo.

I texten ska du inte beskriva fotografens sätt att fotografera utan enbart hur bilden kan bli bättre i efterhand. Detta kan göras genom att lägga in bilden i ett dokument och ringa in områden på bilden och skriva bredvid det som ska ändras. Alternativt rita på bilderna i ett bildbehandlingsprogram och skriva text vid sidan av. Det viktigaste är att vi förstår hur du tänker och att det förmedlas på ett tydligt sätt.

Lämna in som en pdf enligt följande:

 • Sid 1: en helsida där bilden upptar hela sidan
 • Sid 2: Retuschkommentarer med bilden bredvid alternativt en bild med retuschkommentarer ovanpå.

Ladda ner bilder till arbetsprov

Lycka till!

Antagningsgruppen Fotoskolan STHLM
Bildbehandlare