Föreläsningar och utställning om åldrande

Senast ändrad

Under hösten 2019 startade vi på Fotoskolan STHLM och ARC, Aging Research Center, vid Karolinska Institutet ett Art & Science-projekt med fokus på åldrandet.

Äldre kvinna som speglar sig. Foto av Cecilia Öhlund.

Foto: Cecilia Öhlund

Projektet når nu sin kulmen i form av en utställning och två föreläsningskvällar under februari och mars. Under dessa kvällar lyfts samarbetsprocessen fram tillsammans med den forskning som ligger till grund för bilderna som visas på utställningen.

Föreläsningskvällarna äger rum den 25/2 och den 4/3 kl. 18-19.30 på Folkuniversitetet på Kungstensgatan 45 i Stockholm. Utställningen visas på samma plats vecka 9-11.

Föreläsningarna är kostnadsfria men du måste anmäla dig. Läs mer om föreläsningarna nedan och klicka dig sedan vidare till anmälan.


Vem är äldre idag?

25/2 kl 18.00-19.30
Föreläsare: Carin Lennartsson, ARC

Befolkningen åldras och de äldre blir allt fler. Ökad överlevnad bland de allra äldsta är en av förklaringarna. De flesta som i dag går i ålderspension har många år framför sig med god hälsa. Med tiden ökar dock risken för att drabbas av sjukdomar och funktionsnedsättningar. Hur och när dessa förändringar sker är inte jämnt fördelat i befolkningen. Hur ser skillnader i åldrande ut och vad är det som ligger bakom dessa skillnader? Föreläsningen erbjuder en kortfattad inblick i ett ämne som berör oss alla.


Ålderism och äldre personers röster

4/3 kl 18.00 - 19.30
Föreläsare: Neda Agadi och Isabelle von Saenger, ARC

Förutfattade meningar kring personers förmågor och kapacitet utifrån ålder har funnits i alla tider, men först på senare tid blivit ett begrepp genom ”ålderism”. Oftast relaterar ålderism till äldre personer och denna föreläsning tar upp både den historiska aspekten samt exempel på hur ålderism kan manifestera sig. Dessutom får vi ta del av äldre personers egna tankar om sig själva och åldrande.

Vid båda föreläsningarna ges en introduktion till samarbetet mellan Fotoskolan STHLM och ARC.


Film: Leilani Nordin och Wahab Akman